Jak wybrać okna do domu niskoemisyjnego?

Wybór odpowiednich okien do domu niskoemisyjnego jest niezwykle istotny, ponieważ okna stanowią jedno z kluczowych miejsc, gdzie mogą występować straty ciepła. Poniżej znajdziesz kilka kryteriów, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze okien do domu niskoemisyjnego:

  1. Wysoka izolacyjność termiczna – okna powinny być wyposażone w odpowiednie szyby i ramy, które zapewnią odpowiednią izolacyjność termiczną. Najlepsze efekty dają okna o podwyższonym współczynniku izolacyjności termicznej U.
  2. Typ szyb – w przypadku domów niskoemisyjnych zaleca się stosowanie okien z szybami trzyszybowymi, ponieważ zapewniają one lepszą izolacyjność termiczną niż okna dwuszybowe. W przypadku okien trzyszybowych zaleca się wybieranie tzw. pakietów o niskiej emisyjności (tzw. “pakiet niskoemisyjny”), które pozwalają na minimalizację strat ciepła.
  3. Współczynnik przenikania światła – okna powinny przepuszczać odpowiednią ilość światła słonecznego, aby zapewnić naturalne oświetlenie pomieszczeń. Warto zwrócić uwagę na wartość współczynnika przenikania światła (VT), który powinien wynosić co najmniej 0,5.
  4. Parametry cieplne ramy – warto zwrócić uwagę na parametry cieplne ramy okiennej, ponieważ również wpływają one na izolacyjność termiczną okna. Warto wybierać ramy wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej, takich jak drewno, PVC wielokomorowe czy aluminium z izolacją termiczną.
  5. Montaż – ważne jest również, aby okna były odpowiednio zamontowane i uszczelnione, aby uniknąć występowania mostków termicznych i zapewnić odpowiednią izolację termiczną. Tzw. “ciepły montaż” oferowany przez wiele firm sprzedających okna jest przez nie rozumiany często niewłaściwie. Jeśli ktoś oferuje Ci w ramach ciepłego montażu użycie innej piany, dodatkowe taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, ale nie wie o co pytasz w kwestii ciepłego montażu w warstwie izolacji, prawdopodobnie warto dobrze zweryfikować przedstawioną ofertę.

Podsumowując, wybierając okna do domu niskoemisyjnego warto zwrócić uwagę na wysoką izolacyjność termiczną, typ szyb, współczynnik przenikania światła, kierunek otwierania, parametry cieplne ramy oraz odpowiedni montaż.

Czym są współczynniki U i UG?

Współczynnik izolacyjności termicznej U to miara opisująca, jak dobrze okno izoluje ciepło w budynku. Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsza izolacja termiczna okna.

Podczas wyboru okien do domu niskoemisyjnego, należy zwrócić uwagę na wartość współczynnika U. Najlepiej wybierać okna z jak najniższym współczynnikiem, zwykle wynoszącym od 0,8 do 1,2 W/m²K. Warto także pamiętać, że wartość ta zależy od materiału, z którego wykonane są ramy okienne oraz od rodzaju szyb.

W przypadku domów niskoemisyjnych, zaleca się stosowanie okien o specjalnej konstrukcji, z tzw. ciepłymi ramkami. Mogą one składać się z różnych materiałów, np. drewna, PVC lub aluminium, ale muszą charakteryzować się niskim współczynnikiem U.

Warto także zwrócić uwagę na właściwości termoizolacyjne szyb okiennych. Współczynnik przenikania ciepła (wartość UG) opisuje, jak dobrze szyba izoluje ciepło. Wartość UG powinna być jak najniższa, a dobrej jakości szyba powinna posiadać także specjalne powłoki, takie jak warstwa Low-E, które dodatkowo poprawiają izolacyjność termiczną.

Szyba, a właściwie pakiet szybowy w oknach o dobrej izolacji cieplnej

Pakiet trójszybowy w oknach to rozwiązanie, które pozwala na poprawę izolacyjności termicznej budynku. Składa się on z trzech szyb, pomiędzy którymi znajduje się przestrzeń wypełniona gazem lub innym materiałem o niskiej przewodności cieplnej.

W przypadku domów niskoemisyjnych, zaleca się stosowanie okien z pakietem trójszybowym o niskiej przenikalności cieplnej. Taki pakiet składa się z trzech szyb o specjalnej powłoce, która minimalizuje utratę ciepła i zapewnia izolację akustyczną. Współczynnik U w przypadku takiego pakietu wynosi zwykle około 0,5 W/m²K, co oznacza bardzo dobrą izolacyjność termiczną.

Warto pamiętać, że wybierając okna z pakietem trójszybowym o niskiej przenikalności cieplnej, należy zwrócić uwagę na wartości współczynnika U i UG każdej z szyb oraz na ich właściwości termoizolacyjne

Izolacja cieplna, a ilość przenikającego światła

Współczynnik przenikania światła pakietu szybowego to jedna z jego istotnych cech, która wpływa na oświetlenie pomieszczeń. Określa on ilość światła, która przechodzi przez pakiet szybowy i wpada do wnętrza budynku.

W przypadku okien o wysokiej izolacyjności termicznej i energooszczędnych, często stosuje się pakiet trójszybowy z powłoką niskoemisyjną, która wpływa na zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła (U) oraz wpływa na obniżenie wartości współczynnika przenikania światła (LT). Powłoka niskoemisyjna jest wykonana z cienkiej warstwy metalicznej, która odbija ciepło i promieniowanie słoneczne, jednocześnie umożliwiając przenikanie światła. Współczynnik przenikania światła LT dla okien z powłoką niskoemisyjną wynosi zwykle około 0,5-0,7.

W przypadku współczynnika przenikania światła im wyższa jego wartość, tym lepiej. Współczynnik przenikania światła określa, ile światła słonecznego może przenikać przez szybę, co ma wpływ na ilość naturalnego światła wpadającego do pomieszczenia. Wyższy współczynnik przenikania światła oznacza większą ilość światła słonecznego, co wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie mieszkańców oraz zmniejsza koszty energii potrzebnej do oświetlenia pomieszczenia.

W przypadku wyboru okien do domu niskoemisyjnego, zwróć uwagę nie tylko na wartości współczynnika U, ale także na wartości współczynnika przenikania światła LT, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie pomieszczeń. Współczynnik przenikania światła zależy m.in. od liczby i grubości szyb w pakiecie szybowym oraz od właściwości powłok niskoemisyjnych.

Wybierając okna pamiętaj, że współczynniki LT i U/UG w uproszczeniu mają odwrotną korelację i dokonując ostatecznego wyboru należy dokonać pewnego kompromisu pamiędzy ich wartościami, a także kosztem zakupu danego okna, jego wielkością (większe okno to więcej światła, ale też większy element przenikania ciepła). Temat nie jest tak zerojedynkowy jak będzie starał Ci się to przedstawić sprzedawca okien, któremu zależy na szybkiej sprzedaży. Im lepiej przygotujesz się do analizy przedstawionej oferty, tym bardziej świadomą decyzję podejmiesz w kwestii ostatecznego wyboru w/w parametrów.

Od czego zależą parametry cieplne ramy okiennej?

Parametry cieplne ram okiennych zależą od wielu czynników, w tym od materiału, z którego są wykonane, grubości profili, rodzaju izolacji termicznej oraz jakości wykonania.

Materiał, z którego wykonane są ramy okienne, ma wpływ na ich przewodność cieplną, co oznacza, że niektóre materiały lepiej izolują niż inne. Na przykład drewno ma niższą przewodność cieplną niż aluminium, dlatego okna drewniane są zazwyczaj lepsze pod względem izolacyjności termicznej.

Grubość profili okiennych także ma wpływ na ich izolacyjność termiczną – im grubszy profil, tym lepiej izoluje okno.

Rodzaj izolacji termicznej wpływa również na parametry cieplne ram okiennych. Izolacja termiczna może być wykonana z różnych materiałów, takich jak pianka poliuretanowa, styropian lub wypełnienie kieszeni profili powietrzem.

Ostatnim czynnikiem wpływającym na parametry cieplne ram okiennych jest jakość wykonania. W przypadku okien o niskiej jakości, montaż ram okiennych może być niedokładny lub źle wykonany, co wpłynie negatywnie na ich izolacyjność termiczną.

Podstawowe rodzaje montażu okien

Klasyczny montaż okien w nowych budynkach mieszkalnych polega na zamocowaniu okien w otworze okiennym za pomocą kotew rozporowych i uszczelnieniu przestrzeni między otworem a ramą okienną za pomocą materiałów izolacyjnych w postaci piany lub izolacyjnych taśm rozprężnych. W przypadku takiego montażu istotne jest, aby odpowiednio dopasować rozmiary okien do otworów okiennych, oraz zapewnić odpowiednie uszczelnienie, które chroni przed wnikaniem wody i powietrza do wnętrza budynku. Klasyczny montaż okien jest najczęściej stosowany w nowych budynkach mieszkalnych i choć nie jest on najbardziej efektywnym energetycznie wyborem, jeśli jest wykonany poprawnie może stanowić bardzo dobry wybór w sytuacji w której nie dysponujemy budżetem pozwalającym na inny, droższy sposób montażu.

Wybierając ten rodzaj montażu warto zwrócić uwagę na jakość użytych materiałów rodzaj piany (opiszemy szerzej w kolejnych artykułach) lub taśmy rozpreżnych (tu istotny będzie także dobór ich rozmiaru i grubości), taśm paroizolacyjnej i paroprzepuszczanej. Istotna będzie także jakość wykonania samego montażu, zależne w dużej mierze od doświadczenie członków ekipy montażowej, posiadanego przez nich sprzętu, umiejętności realizacji projektu zgodnie z wytycznymi.

Ciepły montaż okien w warstwie izolacji to jedna z metod montażu okien, polegająca na umieszczeniu ramy okiennej wewnątrz warstwy izolacyjnej ściany budynku. Efekt taki uzyskuje się montując okna za pomocą specjalnych łączników – konsoli, które wysuwają okno poza pierwotny obrys muru. Dzięki temu rozwiązaniu okna są całkowicie osłonięte przed zimnym powietrzem i wilgocią, co pozytywnie wpływa na parametry izolacyjne budynku. W ciepłym montażu okien w warstwie izolacji zastosowanie znajdują także specjalne materiały izolacyjne, zastępujące konsolę, które umożliwiają także montaż ramy okiennej bez styku z murem i zapobiegają powstawaniu mostków termicznych. Technologia w tym zakresie rozwija się coraz szybciej i z pewnością pojawiać się będą kolejne autorskie rozwiazania. Dzięki ciepłemu montażowi w warstwie izolacji unika się strat ciepła w okolicach ramy okiennej, stanowiącej najsłabszy punkt na cieplnej mapie całego okna. Ciepły montaż prowadzi do niższych kosztów ogrzewania i zwiększenia komfortu użytkowania budynku, jednak nie zawsze stanowi idelane rozwiązanie. Dokonując ostatecznej decyzji o wyborze montażu okien należy wziąć pod uwagę także kwestie ekonomiczne i porównać różnice w kosztach montażu ciepłego i klasycznego, oraz potencjalne oszczęsności na ogrzewaniu, aby nie przepłacić za rozwiązanie, które nie będzie miało możliwości zwrócić się w czasie eksploatacji okien, nie mówiąc już o tym, że powinno zwrócić się dużo szybciej.

Pamiętaj, że wszelkie ewentualne uwagi należy zgłaszać przed odbiorem i zatwierdzeniem prac, ponieważ wszelkie poprawki w tym zakresie mogą okazać się kosztowne i często niemożliwe do realizacji na dalszych etapach budowy lub modernizacji/ remontu domu.

Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł przybliżył Ci rolę okien, ich rodzaju i sposobu montażu w budownictwie domów niskoemisyjnych. Pamiętaj, że to od Ciebie zależy ostateczny bilans energetyczny Twojego domu, a co za tym idzie także wysokość rachunków, które będziesz generować w przyszłości, zarówno tej najbliższej, jak i dalszej.